Abonament RTV - radiowo telewizyjny w roku 2015

Stawki abonamentu w roku 2015

Tylko radio

1 miesiąc 6,50 zł
2 miesiące 12,60 zł
3 miesiące 18,70 zł
6 miesięcy 37,05 zł
1 rok (12 miesięcy) 70,20 zł

Telewizor lub telewizor i radio

1 miesiąc 21,50 zł
2 miesiące 41,70 zł
3 miesiące61,90 zł
6 miesięcy122,55 zł
1 rok (12 miesięcy) 232,20 zł

Powyższe stawki zostały ustalone przez KRRiT dnia 6 maja 2014.

W przypadku opłacania innej liczby miesięcy niż wymienione wyżej nalezy obliczyć najkorzystniejszy wariant. Dlatego np. za 5 miesięcy za radio płacimy 31,30 zł (czyli za 3 miesiące 18,70 zł plus za 2 miesiące 12,60 zł. Razem 31,30 zł)
Dla ułatwienia można skorzystać z kalkulatora opłat abonamentowych
Uwaga! Obniżone stawki związane z opłacaniem większej ilości miesięcy dotyczą tylko sytuacji gdy abonament RTV jest opłacany w terminie (czyli do 25 dnia miesiąca). Nie dotyczy zaległych wpłat.

Informacja o cookies | Kontakt